Náš príbeh

Milí priatelia,

znovu otvárame naše kníhkupectvo –  tentokrát však iba na internete. Možno, že niektorí  z vás vedia, že niekoľko rokov na Slovensku existoval aj takzvaný kamenný obchod s ruskými knihami, jediný v celej krajine, ktorý  sme otvorili na konci roku 2004  na Ferienčíkovej ulici pod vývesnou tabuľou s nápisom “Nie, radšej knihu!“

(viď Fotogaléria).

Zdalo sa nám vtipné, využiť populárny v Rusku plagát NIE!, mierne zmeniac jeho výzvu. Iróniou osudu sa náš obchod nachádzal rovno oproti ešte vtedy existujúcej pivárne U mamutíka a jeho štamgasti si mysleli, že ich chceme prevychovávať…

Ale náš slogan mal úspech, čitatelia aj náhodní okoloidúci ho nezabúdali fotografovať, plagát zahájil svoj samostatný život na internete, a keď teraz, v roku 2017, otvoríte Google a dáte ho vyhľadať, môžete sa sami presvedčiť o tom, aké jeho všemožné variácie tam nájdete!

Preto na počesť týchto časov sme sa rozhodli náš znovuzrodený internetový obchod pomenovať Radšej knihu! a ponechať plagát ako talizman.

Okrem kníh, plagátov, CD a DVD  u nás znovu nájdete vami obľúbené matriošky а taktiež aj ďalšie suveníry a hračky, výber ktorých plánujeme postupne rozširovať podľa vašich prianí. 

Vitajte v našom internetovom obchode!

---

Дорогие друзья!

Мы снова открываем русский книжный магазин – но теперь только  в интеренете. Может быть, некоторые из вас знают, что несколько лет в Словакии существовал и  так называемый каменный  магазин, единственный на всю страну, который мы открыли в конце 2004 года на Ференчиковой улице под вывеской “Нет, лучше книгу!”

(см. Фотогалерею).

Нам показалось забавным использовать популярный в России плакат “НЕТ!”, слегка изменив его призыв. По иронии судьбы наш магазин располагался прямо напротив еще существовавшей тогда пивной «У мамутика”, и его завсегдатаи решили, что мы хотим их перевоспитать…

Но наш слоган имел успех, читатели и просто прохожие не забывали его сфотографировать, плакат начал свою самостоятельную  жизнь в интернете, и если вы сейчас, в 2017 году,  откроете ГУГЛ, то сможете убедиться в этом сами:  каких только вариаций нашего слогана там не встретишь!

Поэтому в память о тех временах мы решили дать нашему возрожденному интернет-магазину название «Лучше книгу!” и оставить плакат в качестве талисмана.

Кроме книг, плакатов, СД и ДВД, вы снова найдете у нас полюбившиеся вам матрешки, а также другие сувениры и игрушки, ассортимент которых мы планируем постепенно расширять в зависимости от ваших пожеланий.

Добро пожаловать в наш магазин!